Home » Devrimin Zamanı by Antonio Negri
Devrimin Zamanı Antonio Negri

Devrimin Zamanı

Antonio Negri

Published
ISBN :
Paperback
336 pages
Enter the sum

 About the Book 

Devrimin Zamanı Negrinin düşüncesinin yirmi yıllık gelişimini, özellikle imparatorluk ve çokluk gibi iki anahtar kavramının ortaya çıkışını ve serilişini izleyen bir kitap- düşünürün Zamanın Oluşumu başlıklı yazısıyla, Kairos, Alma Venüs, MultitudoMoreDevrimin Zamanı Negrinin düşüncesinin yirmi yıllık gelişimini, özellikle imparatorluk ve çokluk gibi iki anahtar kavramının ortaya çıkışını ve serilişini izleyen bir kitap- düşünürün Zamanın Oluşumu başlıklı yazısıyla, Kairos, Alma Venüs, Multitudo adlı kitabından oluşuyor.Yazar bu metinlerde, Marxın kapitalist ölçü olarak zaman nosyonuna ilişkin, bizzat geliştirdiği proleter özdeğerleme ve işbirliği halindeki çokluk kümelen gibi kavramlara ilişkin aporia dediği felsefi zorlukları okura açıklayacak yerde, bu zorluklar üzerinde yazarak düşünüyor- kapitalizmin zamanının egemenliğini tespit edip devrimci bir zaman anlayışı öneriyor. Negriye göre, Materyalist, dinamik ve kolektif bir zaman algılayışı olmaksızın devrimi düşünmek dahi mümkün değildir. Bu yeni zaman düzeni kapitalizmin dönüşümünü anlamak için kilit önem taşır. Emeğin ve artıdeğerin ölçülmesinde kullanılan temel birim çalışma saatidir. Ancak kapitalizmin bu zaman anlayışı gerçek emeği soyuta indirger- başka bir deyişle emeğin ardında yatan çeşitlilik- kompleks, üretken güç, niceliksel bir birime indirgenmiş, böylece niteliğin yerini nicelik almış olur. Kapitalizmin geçirdiği dönüşümde zaman, yavaş yavaş bir ölçü olma özelliğini dahi yitirmiş, hayatın ve üretimin özü haline gelmiştir.Kairös, Alma Venüs, Multitudöya geldiğimizde artık küresel kapitalizm farklı boyutlara ulaşmış, içinde üç temel yönetim biçimini -monarşi, aristokrasi ve demokrasi- barındıran, sınırsız ve merkezsiz bir İmparatorluk halini almıştır. Çokluk da imparatorluğun öznesidir. Çokluk artık bir İmparatorluğun Ötesinde bir dışarının olmadığını kabul edecek, içeriden onu kemirecek ve İmparatorluğun siyasi bileşenlerinin kompozisyonunda değişiklikler talep edecektir...Negrinin zaman felsefesinde yoksulluk ve aşk da birbirine sıkıca bağlıdır. Aşk kurucu ontolojik bir güçtür, biyopolitik bir güç- zamanın ve uzamın kurucusu, ortak olanın kurucu praksisidir. Çelişki ve antagonizm biçimleri içinde yaşıyoruz, der Negri. Burada komünist zaman hakikati ve kavramı bize güvenli bir fiziksel zaman yörüngesi olmaktan çok, havai fişekler ve parlamalar olarak görünecektir. Bu kitabın da her bölümü havai fişeklerden ve parlamalardan oluşmaktadır.Zamanımızın en önemli düşünürlerinden birinin kaleminden çıkmış yoğun felsefi bir bildiri.F. JamesonBurada tamamen farklı bir Negri keşfediyoruz, felsefi hatta teolojik bir sorunsalın derinliklerine gömülmüş bir Negri. Bu kitabı okumak şart. Negrinin küresel kapitalizmi analiz ettiği, elden ele dolaşan İmparatorlukuna uygun bir arka plan sunuyor. S. Zizek