Connect with us

Parenting

Jak wzmocnić poczucie własnej wartości u dziecka? Porady dla rodziców

Opublikowano

-

poczucie wlasnej wartości u dziecka

Pewność siebie to jedna z najważniejszych umiejętności życiowych, która wpływa na nasze samopoczucie, relacje z innymi i osiąganie celów. Pewność siebie to przekonanie, że jesteśmy kompetentni, wartościowi i godni szacunku. Pewność siebie to także zdolność do radzenia sobie z trudnościami, podejmowania wyzwań i uczenia się na błędach.

Pewność siebie nie jest cechą wrodzoną, ale kształtuje się w procesie rozwoju. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywają rodzice, którzy mogą wspierać dziecko w budowaniu pewności siebie od najmłodszych lat. jej brak może prowadzic do niskiej samooceny a nawet depresji. Jak pomóc dziecku? W tym artykule przedstawimy kilka praktycznych porad, które pomogą Ci wzmocnić poczucie własnej wartości u Twojego dziecka.

Czym jest pewność siebie?

Pewność siebie to pozytywna ocena siebie i swoich możliwości. Pewność siebie składa się z dwóch elementów: poczucia własnej wartości i poczucia kompetencji.

 • Poczucie własnej wartości to przekonanie, że jesteśmy ważni, akceptowani i kochani za to, jacy jesteśmy. Poczucie własnej wartości daje nam poczucie bezpieczeństwa i przynależności.
 • Poczucie kompetencji to przekonanie, że potrafimy dobrze wykonywać różne zadania i radzić sobie z różnymi sytuacjami. Poczucie kompetencji daje nam poczucie skuteczności i satysfakcji.

Pewność siebie nie oznacza, że uważamy się za lepszych od innych lub że nie mamy żadnych wad. Pewność siebie oznacza, że akceptujemy siebie takimi, jacy jesteśmy, z naszymi mocnymi i słabymi stronami. Pewność siebie oznacza też, że wiemy, czego chcemy i potrafimy dążyć do tego z zaangażowaniem i odwagą.

Jak się kształtuje pewność siebie?

Pewność siebie nie jest stała i niezmienna. Pewność siebie może się zmieniać w zależności od sytuacji, wieku i doświadczeń. Pewność siebie kształtuje się pod wpływem wielu czynników, takich jak:

 • Temperament – niektóre dzieci są bardziej otwarte, ciekawe i odważne, a inne są bardziej nieśmiałe, ostrożne i lękliwe. Temperament wpływa na to, jak dziecko reaguje na nowe sytuacje i jak łatwo nawiązuje kontakty z innymi.
 • Osobowość – niektóre dzieci są bardziej pewne siebie, a inne są bardziej niepewne siebie. Osobowość wpływa na to, jak dziecko ocenia siebie i swoje możliwości oraz jak radzi sobie ze stresem i porażkami.
 • Rodzina – rodzice mają ogromny wpływ na kształtowanie pewności siebie u dziecka. Rodzice mogą być źródłem wsparcia, akceptacji i miłości lub źródłem krytyki, odrzucenia i presji. Rodzice mogą też być wzorcem do naśladowania lub przeciwwagą dla dziecka.
 • Szkoła – szkoła jest miejscem, gdzie dziecko uczy się wielu umiejętności i nabywa wiedzy. Szkoła jest też miejscem, gdzie dziecko porównuje się z innymi i otrzymuje oceny i opinie. Szkoła może być miejscem, gdzie dziecko rozwija swoje zainteresowania i pasje lub gdzie dziecko odczuwa nudę i frustrację.
 • Rówieśnicy – rówieśnicy są ważnymi partnerami dla dziecka, z którymi dzieli się swoimi doświadczeniami, emocjami i marzeniami. Rówieśnicy mogą być źródłem przyjaźni, zabawy i współpracy lub źródłem konfliktów, rywalizacji i wykluczenia.

Jak widać, pewność siebie u dziecka jest wynikiem interakcji wielu czynników, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na jego samopoczucie. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice byli świadomi tych czynników i potrafili je wykorzystać na korzyść dziecka.

Jak budować pewność siebie u dziecka?

Budowanie pewności siebie u dziecka to proces długotrwały i wymagający zaangażowania i cierpliwości. Nie ma jednej recepty na to, jak wzmocnić poczucie własnej wartości u dziecka, ale istnieje kilka zasad, które mogą pomóc w tym zadaniu. Oto niektóre z nich:

Stwarzaj okazje do odnoszenia samodzielnych sukcesów

Jednym z najlepszych sposobów na budowanie pewności siebie u dziecka jest dawanie mu możliwości do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami i osiągania celów. Dziecko, które ma poczucie, że potrafi coś zrobić, czuje się skuteczne i dumne z siebie. Dziecko, które ma poczucie, że nie potrafi niczego zrobić, czuje się bezradne i niezadowolone z siebie.

Aby stwarzać okazje do odnoszenia samodzielnych sukcesów, możesz:

 • Zachęcać dziecko do podejmowania nowych aktywności – nie ograniczaj dziecka do tego, co już umie i lubi robić. Pozwól mu spróbować czegoś nowego, co go interesuje lub ciekawi. Niech dziecko samo wybiera, co chce robić i jak chce to robić. Nie narzucaj mu swoich pomysłów ani oczekiwań.
 • Dostosowywać zadania do poziomu dziecka – nie dawaj dziecku zadań zbyt łatwych ani zbyt trudnych. Zadania zbyt łatwe mogą nudzić dziecko i nie dawać mu satysfakcji. Zadania zbyt trudne mogą frustrować dziecko i obniżać jego samoocenę. Zadania powinny być adekwatne do wieku, umiejętności i zainteresowań dziecka. Zadania powinny być też różnorodne i kreatywne.
 • Pochwalać dziecko za jego wysiłek i postęp – nie skupiaj się tylko na efekcie końcowym, ale doceniaj też proces. Nie oceniaj dziecka tylko za wynik, ale chwal je też za to, że się starało, uczyło i poprawiało. Nie porównuj dziecka z innymi, ale podkreślaj jego indywidualne osiągnięcia. Nie krytykuj dziecka za błędy, ale pomagaj mu się z nich uczyć.

Rozmawiaj z dzieckiem o emocjach i pewności siebie

Emocje są nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Emocje wpływają na nasze myśli, zachowania i relacje. Mogą być przyjemne lub nieprzyjemne, pozytywne lub negatywne, intensywne lub słabe. Emocje mogą też wpływać na naszą pewność siebie.

Aby rozmawiać z dzieckiem o emocjach i pewności siebie, możesz:

 • Uczyć dziecko rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji – nie ignoruj ani nie bagatelizuj emocji dziecka. Pokaż dziecku, że każda emocja jest ważna i naturalna. Pomóż dziecku zidentyfikować, co czuje i dlaczego. Naucz dziecko, jak nazywać swoje emocje i jak je komunikować innym. Nie oceniaj ani nie krytykuj dziecka za to, co czuje, ale akceptuj i wspieraj je.
 • Pomagać dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami – nie oczekuj od dziecka, że będzie zawsze spokojne i szczęśliwe. Pokaż dziecku, że trudne emocje, takie jak złość, smutek czy strach, są normalne i czasem potrzebne. Naucz dziecko, jak radzić sobie z trudnymi emocjami w zdrowy sposób. Pokaż dziecku, jak się uspokoić, jak szukać pomocy, jak rozwiązywać problemy i jak zmieniać perspektywę.
 • Wspierać dziecko w budowaniu pozytywnego obrazu siebie – nie pozwól, aby dziecko miało negatywny obraz siebie i swoich możliwości. Pomóż dziecku dostrzegać swoje mocne strony i zalety. Pomóż dziecku doceniać swoją indywidualność i różnorodność. Pomóż dziecku kształtować pozytywne przekonania o sobie i swojej przyszłości.

Pokaż dziecku, że jest wyjątkowe

Każde dziecko jest inne i niepowtarzalne. Każde dziecko ma swoje talenty, pasje i cechy charakteru. Każde dziecko ma swoją wartość i znaczenie. Pokazując dziecku, że jest wyjątkowe, pomagamy mu budować poczucie własnej wartości i akceptacji.

Aby pokazać dziecku, że jest wyjątkowe, możesz:

 • Doceniać dziecko za to, jaki jest – nie próbuj zmieniać dziecka na swoje podobieństwo lub na to, co uważasz za lepsze. Nie porównuj dziecka z innymi ani nie narzucaj mu swoich standardów. Pozwól dziecku być sobą i kochać je za to. Podkreślaj jego unikalne cechy i zainteresowania. Mów mu często, że jesteś z niego dumny i że go kochasz.
 • Zachęcać dziecko do rozwijania swoich pasji – nie ograniczaj się do tego, co jest popularne lub pożyteczne. Pozwól dziecku odkrywać i realizować swoje pasje, nawet jeśli są nietypowe lub niespotykane. Niech dziecko samodzielnie wybiera, czym się zajmuje i jak się bawi. Niech dziecko eksperymentuje i tworzy. Niech dziecko czerpie radość z tego, co robi.
 • Dawać dziecku wybór i głos – nie traktuj dziecka jak przedmiotu lub marionetki. Traktuj dziecko jak partnera i współdecydenta. Daj dziecku możliwość wyboru i wpływu na to, co się z nim dzieje. Pytaj dziecko o jego zdanie i uwzględniaj je w podejmowaniu decyzji. Szanuj potrzeby i preferencje dziecka.

Naucz swoje dziecko stawiać granice

Stawianie granic to umiejętność mówienia “nie” w sytuacjach, które są dla nas niekorzystne lub nieprzyjemne. Stawianie granic to także umiejętność szanowania granic innych ludzi i oczekiwania tego samego od nich. Stawianie granic to ważny element asertywności, która jest niezbędna dla budowania pewności siebie.

Aby nauczyć swoje dziecko stawiać granice, możesz:

 • Pokazywać dziecku, jak stawiać granice – bądź wzorem dla dziecka, jak mówić “nie” i jak bronić swoich praw. Pokaż dziecku, że nie musisz zgadzać się na wszystko, co inni chcą od Ciebie. Pokaż dziecku, że potrafisz odmówić w uprzejmy i stanowczy sposób. Pokaż dziecku, że szanujesz granice innych ludzi i oczekujesz tego samego od nich.
 • Uczyć dziecko, kiedy i jak stawiać granice – nie oczekuj od dziecka, że będzie zawsze posłuszne i uległe. Naucz dziecko, że ma prawo do mówienia “nie” w sytuacjach, które są dla niego niebezpieczne, krzywdzące lub niesprawiedliwe. Naucz dziecko, jak rozpoznawać takie sytuacje i jak reagować na nie. Naucz dziecko, jak mówić “nie” w sposób jasny, spokojny i pewny.
 • Wspierać dziecko w stawianiu granic – nie karaj ani nie krytykuj dziecka za to, że stawia granice. Nie lekceważ ani nie bagatelizuj problemów dziecka. Nie zmuszaj ani nie namawiaj dziecka do zmiany zdania. Popieraj i chwal dziecko za to, że stawia granice. Pomagaj i bron dziecko w sytuacjach, w których jest ono narażone na przemoc, wykorzystanie lub dyskryminację.

Dbaj o to, co mówisz do dziecka

Słowa mają ogromną moc. Słowa mogą budować lub burzyć pewność siebie u dziecka. Słowa mogą być źródłem pochwały lub krytyki, zachęty lub zniechęcenia, wsparcia lub presji. Słowa mogą być też źródłem informacji lub dezinformacji, prawdy lub kłamstwa.

Aby dbać o to, co mówisz do dziecka, możesz:

 • Mówić do dziecka pozytywnie – nie skupiaj się tylko na tym, co jest złe lub co trzeba poprawić. Skupiaj się też na tym, co jest dobre i co warto docenić. Mów do dziecka komplementy i pochwały. Mów do dziecka słowa uznania i podziwu. Mów do dziecka słowa miłości i szacunku.
 • Mówić do dziecka konstruktywnie – nie mów do dziecka tylko to, co chcesz usłyszeć lub co Ci się podoba. Mów do dziecka to, co jest prawdziwe i pomocne. Mów do dziecka rzeczowo i obiektywnie. Mów do dziecka konkretnie i zrozumiale. Mów do dziecka szczerze i uczciwie.
 • Mówić do dziecka zrównoważenie – nie mów do dziecka tylko pozytywnie lub tylko negatywnie. Mów do dziecka zrównoważenie, uwzględniając zarówno mocne, jak i słabe strony. Mów do dziecka zrównoważenie, uwzględniając zarówno sukcesy, jak i porażki. Mów do dziecka zrównoważenie, uwzględniając zarówno pochwały, jak i krytykę.
Kliknij, aby zobaczyć komentarze

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Trending