Connect with us

Parenting

Edukacja domowa – czym jest i jak powinna wyglądać nauka w domu?

Avatar photo

Opublikowano

-

Syndromem współczesnych czasów jest przeniesienie się nauki ze szkoły do domu ucznia. Edukacja domowa z każdym rokiem przybierała na sile, by w 2020 roku, kiedy świat nawiedziła pandemia koronawirusa, osiągnąć swoje apogeum.

Zobacz także: Jąkanie u dzieci – jakie są przyczyny oraz jak pomóc dziecku?

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja w domu to specyficzna forma nauki. W przeszłości ta forma edukacji należała do często stosowanych, szczególnie w rodzinach zamożnych, które posiadały środki finansowe na to, aby zapewnić prywatne lekcje swoim dzieciom w domu. Obowiązkiem nauczyciela było systematyczne przychodzenie do domu ucznia i prowadzenie z nim lekcji.

Obecnie pojęcie nauczania domowego ma więcej znaczeń, niż to miało miejsce w przeszłości. Nauka dziecka w domu ma miejsce wówczas, gdy do ucznia przychodzi nauczyciel, np. od języka angielskiego. Po drugie, możemy przez edukację domową rozumieć także samodzielną pracę ucznia w domu. Po trzecie – pomoc rodziców w odrabianiu lekcji przez dziecko można również uznać za formą nauczania domowego. Po czwarte, czasy pandemii koronawirusa spowodowały, że szkoła przeniosła się do domu. Edukacja w domu, zdalne nauczanie stały się czymś normalnym i codziennym. Uczniowie pracują w domu, łącza się online z nauczycielami i klasą szkolną.

Jakie są zalety edukacji domowej?

Jak każda forma edukacji, tak i ta, ma swoje zalety i wady. Jeżeli chodzi o te pierwsze, uczeń nie musi chodzić do szkoły, bo ma szkołę domową w czterech ścianach swojego pokoju. Dzięki temu ma większy spokój, może się skupić na treściach przekazywanych przez nauczyciela. Bez względu na to, czy jest to kontakt bezpośredni czy online, warunki na skupienie się na zadaniu są lepsze, niż w klasie szkolnej. Po drugie, rodzice mają większą kontrolę nad dzieckiem, które przebywa w domu. Nie muszą się martwić, czy całe i zdrowe wróci ze szkoły i orientują się lepiej w treściach nauczania przekazywanych dzieciom przez nauczyciela. Ma to miejsce wtedy, gdy nauczanie jest zdalne, jak i wówczas, gdy dziecko uczy się w domu pod okiem korepetytora. Po trzecie, dziecko pracujące w domu nie musi tracić czasu na drogę do szkoły.

Jakie są wady edukacji domowej?

Niewątpliwą wadą edukacji w domu jest brak grupy rówieśników, z którymi uczeń przebywa w szkole. Uczniowie odczuli to szczególnie w 2020 r., kiedy to ze względu na sytuację pandemiczną na świecie, cała edukacja (obowiązkowa i nadobowiązkowa) przebiega w domach. Po drugie, brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem nie działa motywująco na ucznia. Kontakt pośredni online nie zastąpi nigdy relacji twarzą w twarz. Polecenia nauczyciela wydawane przez Internet nie są tym samym, co wypowiedziane w klasie szkolnej. Po trzecie, dziecko, które cały czas przebywa w domu, jest bardziej nerwowe. Podobnie rodzice, szczególnie wtedy, gdy zarówno jedni (dzieci), jak i drudzy (rodzice) pracują zdalnie w domu. To może wywoływać konflikty i napięcia pomiędzy domownikami.

Jakie formalności są wymagane w związku z edukacją domową?

Jeżeli edukacja domowa nie odbywa się w formie zdalnej, wówczas nie ma specjalnych wymogów, które uczeń musiałby spełnić. Może poza dodatkowym czasem, który trzeba przeznaczyć na korepetycje i samodzielną naukę. Jeżeli zaś nauka dziecka w domu odbywa się online, jest koniecznością wymuszoną przez okoliczności, niezbędny jest sprzęt do umożliwienia tej nauki. Uczeń musi posiadać sprawny komputer albo notebook, tablet, laptop, ewentualnie smartfona. Potrzebne do tego są odpowiednie programy i aplikacje, np. program Zoom lub Misrosoft Teams. Bez sprzętu i oprogramowania nie można realizować edukacji domowej online. Edukacja domowa materiały – są one wymagane, szczególnie w postaci cyfrowej, plików zapisanych w PDF, Word, Excel, PowerPoint.

Jaki jest podstawowy obowiązek ucznia?

Podstawowym obowiązkiem, którego wymaga edukacja domowa, jest samodyscyplina ucznia. Musi sam motywować się do nauki, pilnować terminów i czasu. Szkoła domowa jest tak samo obowiązkowa i absorbująca praca jak w szkole. Związana jest również z ocenami i zaliczeniami. Jedyną różnicą jest tutaj miejsce pracy ucznia. Wszystko odbywa się w domu. W przypadku korepetycji, które realizowane są domu, uczeń również musi być zdyscyplinowany. Bez dyscypliny, każda nauka w domu skazana jest na niepowodzenie. Dużą rolę w motywowaniu uczniów do pracy w domu ogrywają rodzice. Kontrola ze strony nauczyciela i samodyscyplina ucznia mogą się okazać niewystarczające do osiągnięcia dobrych rezultatów w nauce.

Ostatnia aktualizacja wpisu: 18 października, 2022

Kliknij, aby zobaczyć komentarze

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Trending